Český rozhlas – Radiožurnál

Na začátku roku 2009 jsme zvítězili v tendru na redesign značky nejposlouchanější veřejnoprávní rozhlasové stanice. Součástí zadání byl výzkumy podpořený požadavek na zachování motivů zeměkoule. Vzhledem k množství různých log s tímto motivem (především v cestovním ruchu) bylo hledání originální a původní podoby velkou výzvou. Vybraný návrh je moderní, bez přílišné popisnosti a klišovitosti. Křivky v symbolu zároveň odkazují na vlny ve značce mateřského Českého rozhlasu. Důležitou inovací byla změna celkové kompozice této kombinované značky s odděleným symbolem od čitelného názvu.

Radiozurnal_program letak