Dataline

Dodavatel technologií pro pre-press se v roce 2009 obrátil na naše studio se zakázkou na vyřešení své výstavní expozice. Zpracovali jsme několik různých návrhů, ze kterých si klient nakonec vybral nejvíce barevné, dynamické a na veletrhu velmi výrazné řešení.