Digital Resources

Při redesignu loga se snažíme z původní značky zachovat to dobré a změnit nebo vypustit to špatné. V případě požadavku na zkvalitnění značky firmy Digital Resources v roce 2004 jsme se proto také snažili zachovat vizuální návaznost, a tak jsme vyšli z dosavadního symbolu. Komplikovanou kompozici loga s piktogramem na výšku a dvouřádkovým textem jsme přestavěli na jednodušší a čitelnejší řešení s osovým uspořádáním. Celému vizuálnímu stylu pak napomohl i výběr dvou odstínů modré barvy.