OKIN Group

V roce 2006 zvolila naše studio významná společnost v oblasti facility managementu a z předložených návrhů řešení firemní identity si vybrala modro-zelený logotyp, který doprovází panáček z natočených počátečních písmen O a K. Vizuální styl definovaný manuálem dále popsal také vzhled webových stránek nebo layouty firemních tiskovin.

Okin_blok A4