Řízení letového provozu

V roce 2002 jsme zvítězili ve výběrovém řízení na redesign loga a tvorbu rozsáhlého grafického manuálu pro státní podnik Řízení letového provozu ČR.