Sdružení signmakingu

Asociace dodavatelů technologií a materiálů pro signmaking si naše studio v roce 2007 vybrala jako svého partnera pro návrh značky a vizuálního stylu. Z řady předložených variant bylo vybráno řešení postavené na výrazném barevném symbolu se skrytými písmeny S. Barvy musely být vybrány citlivě s ohledem na barevnost ve značkách jednotlivých členů sdružení.