Státní fond životního prostředí

Na konci roku 2008 jsme vytvořili sérii ilustrací, které zobrazují různé druhy tříděného odpadu. Ty se staly základem pro samolepky na kontejnery a byly využity na různých tiskovinách a osvětových plakátech.