Union Partners

Významný hráč na realitním trhu od nás na základě své poptávky v roce 2008 obdržel pestrou paletu řešení jednotného vizuálního stylu, kde měl jednoduchou a stylizovanou značku doprovázet i sympatický maskot. Nakonec byl zvolen motiv přátelské želvičky a kodifikován v grafickém manuálu.