Ústav fotoniky a elektroniky

Z řady předložených návrhů si od nás tento výzkumný ústav v roce 2007 vybral jednoduché typografické řešení zkratky ÚFE, doplněné o stylizovanou dráhu fotonů.