Grafický design, který funguje.

Od loga po billboard > Corporate Identity > Logo jako základ vizuálního stylu > Grafický manuál > Ilustrace a maskoti > Reklama > Ostatní grafické práce > Výroční zprávy > Firemní profily > Plakáty > Kalendáře > Packaging čili obalový design > Web design

   
Od loga po billboard
Grafický design, který je základem naší práce, chápeme v širších souvislostech. Mezi našimi pracemi naleznete ilustrace, mnohastránkové výroční zprávy, reklamní kampaně, obaly cédéček, obaly na krmivo pro psy, kalendáře, ale i krabičky zápalek. U řady těchto materiálů neřešíme pouze vzhled, ale i kreativní koncept, vtipný text, úderný slogan apod. Pro některé klienty jsme tak například nevymýšleli jen podobu loga, ale i samotný název jejich společnosti. Zakázky pro naše zákazníky zpracujeme jak jednotlivě, tak v souladu s dlouhodobou koncepcí budování jednotného vizuálního stylu, často již od samotného počátku – od loga a grafického manuálu.

Zdaleka ne všechny námi řešené zakázky od roku 1990 šlo umístit na tyto webové stránky. Vybrali jsme proto několik desítek nejzajímavějších zakázek a postupně budeme doplňovat další případové studie a prezentace nových projektů. Pokud vás uvedené ukázky zaujmou, budeme potěšeni, když se nám ozvete a v ideálním případě naše studio navštívíte. U kávy si s vámi rádi probereme vaše konkrétní požadavky. Na většinu grafických zakázek nelze stanovit dopředu jednotný ceník. Po specifikaci vašich představ (rozsahu, náročnosti, termínů) vám rádi obratem předložíme návrh řešení a odpovídající individuální kalkulaci.

Grafický design je pro nás mnohem víc, než jen způsob obživy – s nadsázkou lze říci, že se mu věnujeme již od chvíle, kdy jsme jako děti poprvé vzali do ruky pastelky. Vydáváme o tomto atraktivním oboru dvacet let grafický časopis Font, publikujeme odborné články, vydáváme knihy (Corporate Identity Set, Typografický manuál), přednášíme na odborných školách, úspěšný je náš blog www.font.cz (kam jsem za poslední tři roky napsali přes 800 článků), byli jsme jedním ze zakládajících členů v Unie grafického designu a angažujeme se v současných aktivitách. 

   
Corporate Identity
Již mnoho let se zaměřujeme na řešení a aplikaci jednotného vizuálního stylu (Corporate Designu), jakožto součásti Corporate Identity. Corporate Design je díky svému vizuálnímu projevu nejviditelnější a nejčastěji řešenou složkou budování image.

O této problematice jsme vydali i publikaci Corporate Identity Set, ve které jsme popsali kroky, kterými je Corporate Design vytvářen, následně aplikován, a jakým způsobem jej má být užito při změně image subjektu. Subjektem můžeme chápat jakoukoliv organizaci, firmu, značku, geografickou oblast, událost, určitou myšlenku či postoj, skupinu lidí nebo i samotného jedince – zde je budeme označovat souhrnně jako subjekt.

Corporate Design jakožto organizovaný systém jednotného firemního stylu a kultury musí profesionálně komunikovat vizi firmy jak navenek (ke klientům, dodavatelům, partnerům…), tak i směrem dovnitř – nikdy nebude dostatečně funkční, pokud se s ním neztotožní všichni zaměstnanci (ti jej musí pochopit a důsledně dodržovat).

Více v našem článku pro Unii grafického designu.

   

Nejvýraznějším vizuálním prvkem, který komunikuje pozici firmy, je firemní značka (logo). Těchto grafických „třešniček na dortu“ jsme navrhli již mnoho desítek a jejich kvalita, za kterou si stojíme, je ověřena praxí. Těší nás, když námi navržená loga vidíme i po letech funkční a úspěšná. Po doladění loga řešíme jako další krok tzv. grafický manuál.

Značka musí být čitelnou a jednoduchou vizuální zkratkou dané firmy, produktu nebo akce (souhrnně hovoříme o subjektu). U firem se jedná nejčastěji o graficky zpracovaný název organizace, který jako první atribut komunikace sděluje divákovi (zákazníkovi, partnerovi), o jakou organizaci (firmu, produkt…) se jedná. U značek produktů je takto představen samotný produkt (nezbytná je značka na obalu čokolády, masce auta atd.). Logo firem vypovídá kvalitou svého zpracování o profesionalitě dané společnosti, o moderním či konzervativním přístupu, styl značky může naznačit obor působení (štětcová kaligrafie pro grafické studio, bílý kříž pro lékárnu atd.).

Značka ale musí být nejen obsahově a stylově v souladu s firmou nebo produktem, musí také svým tvarem, barevností a celkovým pojetím respektovat účel a místo svých aplikací, musí být graficky a typograficky čistá, pro diváka srozumitelná, musí splňovat ty nejnáročnější estetické nároky. Nesmí být příliš poplatná době svého vzniku. Dobré logo je nadčasové.

V neposlední řadě pak značka musí být originální – tj. nezaměnitelná s jinou značkou, také proto, aby ji bylo možné bez problémů zaregistrovat jako ochrannou známku. Zapamatovatelnosti loga napomůže nápadité řešení – třeba se zajímavým typografickým „vtipem“. Značka musí také splňovat náročné technické podmínky pro bezproblémovou reprodukovatelnost (např. v černobílých novinách, na internetu atd.), jednoduchost při aplikaci, pro čitelnost i při zmenšení (třeba na potisku propisek), pro zaručení vždy stejné barevnosti i tvaru.
Důležitým aspektem je také schopnost značky podporovat dlouhodobé budování jednotného vizuálního stylu (Corporate Designu). Výhodou je možnost využít typické prvky (části) ze značky na různé aplikace

Tam, kde si klient není jist potřebou či rozsahem inovace loga nebo hledá zcela novou značku, nabízíme speciální službu vypracování písemného posudku. Tento fundovaný materiál vypracovaný našimi odborníky přináší objektivní hodnocení a závěry, na jejichž základě se klient může rozhodnout, jak dál. Pokud to kvalita dosavadní značky umožňuje, lze takovou značku jen drobně graficky vyčistit (facelifting), je ale možné provést náročnější úpravy (redesign) se zachováním vhodné vizuální návaznosti na staré logo (využívá se typická barevnost, symbol nebo kompozice atd.). Pokud není rozumné na starší podobu navazovat, je nutno udělat značku zcela novou.

   
Grafický manuál
Sebelepší logo nezaručí firmě profesionální image. Logo je jen jedním z kamínků veliké mozaiky (třebaže tím nejviditelnějším). Stalo se již samozřejmostí, že dobré logo doprovází tzv. grafický manuál, který popisuje pravidla pro jeho používání, definuje i další důležité vizuální standardy, jako je firemní barevnost, firemní písmo, podobu akcidenčních materiálů (od vizitek po dopisní obálky), popisuje grafickou podobu dopravních prostředků, propagačních předmětů, orientačních systémů, vlajek, venkovních značení a mnoha dalších.
Záleží na velikosti a potřebách firmy, jaký bude rozsah a polygrafická úroveň manuálu (vytváříme několikastránkové GM v pěti kusech nebo jen v elektronické podobě pro malé firmy, ale i objemné šanony ve stovkách kusů velkým podnikům). Středně velkým firmám nabízíme tzv. základní grafický manuál, který má z 80 % standardní strukturu i rozsah vycházející z naší praxe.

Grafický manuál by se měl stát jakousi biblí firemního stylu určující mantinely, ve kterých se musí pohybovat každý, kdo řeší propagační materiály firmy. Jen tak je možné zaručit jednotnost, kvalitu a účinnost prezentace. Jednoznačná identifikace (rozpoznání na základě typických vizuálních atributů – kovboj = Marlboro, tvar lahve v červené ploše = Coca Cola atd.) může ušetřit každému subjektu značné finanční prostředky.
Grafické manuály řešíme i pro firmy, které již mají své kvalitní logo. Celkem jsme jich u nás realizovali již několik desítek.

Po vyřešení zásad jednotného corporate designu může klient  pokračovat v řešení svých dalších grafických potřeb v našem studiu. Standardně však nabízíme klientům, kteří si nechali v našem studiu zpracovat jednotný vizuální styl, výrobu první série akcidenčních materiálů v naší tiskárně Gaudeo (vizitek, dopisních papírů, obálek, firemních desek atd.). Naši odborníci pečlivě ohlídají kvalitu papíru i tisku a tyto materiály pak mohou sloužit do budoucna jako vzory.

Jako nadstavbu základního grafického manuálu (který by měl svou roli plnit mnoho let) nabízíme i řešení krátkodobějšího manuálu komunikačního stylu (často jen na rok – po dobu konkrétní reklamní kampaně), který definuje vizuální zásady např. inzerátů, aby působily na první pohled jednotně v různých formátech, černobílé i barevné. V rámci tohoto materiálu řešíme i firemní slogan a jeho užití. Manuál komunikačního stylu pracuje např. i s doporučeným výběrem vhodných vizuálů – ilustrací, fotografií nebo dalších grafických prvků, které lze v daném období využít. Platnost manuálu je zpravidla časově omezena. Pokud si například firma změní logo, rozhodne se prezentovat veřejnosti první rok tuto změnu výraznějším provedením nového loga na všech reklamních materiálech, po roce již může konstatovat, že značka je dostatečně známa, a komunikační cíle se změní, zjednodušeně řečeno – logo bude zmenšeno.

   
Ilustrace a maskoti
Zvláštní (a velmi oblíbenou) kapitolou naší práce je tvorba firemních maskotků – sympatických komunikátorů. Práce začíná návrhem postavičky a případně i jejího jména, přes skici v různých stylech kresby, až po precizní počítačové zpracování desítek možných a požadovaných poloh maskota.

Oblíbeným využitím maskotků je tvorba komiksů (pravidelný komiks do zpravodaje firmy HSW), případně převádění maskotků do podoby dárkových předmětů (plyšové hračky atd.).

Individuálně nakreslené ilustrace nebo maskoti mohou výrazným a nezaměnitelným způsobem pomoci image firmy a odlišení od konkurence. V případě vhodné volby se maskot může stát vedle loga dalším nosným prvkem Corporate Identity firmy nebo akce (viz námi nakreslený maskotek pro MS v klasickém lyžování v Liberci).

   
Reklama
Nesoustředíme se pouze na grafické či fotografické zpracování inzerátu či billboardu, ale nezřídka navrhujeme i samotný druh a obsah sdělení, vymýšlíme slogany a texty (např. Kooperativa – s námi máte zelenou) komunikující marketingové zadání. Reklamní komunikaci chápeme jako další ze součástí Corporate Identity, respektující pravidla Corporate Designu. Naše studio v uplynulých letech zpracovalo řadu reklamních kampaní v oblasti periodického tisku (tisková inzerce v novinách a časopisech) i venkovní reklamy (billboardy či megaboardy, plakáty, neony, aranžmá výloh, malby na fasádu…).

Zajímavý nápad, precizní grafické zpracování v týmu vlastních grafiků, rozsáhlá firemní fotobanka, úzká spolupráce s externími fotografy a moderní technologické zázemí naší firmy, včetně partnerského repro studia, umožňují navrhovat i vytvářet tiskové podklady reklamních kampaní pro řadu společností kvalitně a operativně.

   
Ostatní grafické práce
Kromě zakázek prezentovaných ve vlastních kapitolách řešíme i množství dalších grafických aplikací. Vytváříme různorodé prospekty (ocenění Zlatá pecka za prospekt Classic Interiors), katalogy (např. na výstavy pro Správu Pražského hradu), příručky (Česká rafinérská), letáčky (interhotel Kempinski), jídelní lístky (kavárna Slavia a Parnas), brožury (Tricoline), knihy (Mr. Born, nemýlím-li se), divadelní programy (Divadlo bez zábradlí), vstupenky (Klavírní festival Český Krumlov), učebnice (angličtina s kazetami pro JSG), letáky (Plan&Bau), podnikové zpravodaje (Fibre Optic, HSW, Kooperativa) nebo akcie (Kooperativa).

   
Výroční zprávy
Nabízíme klientům své zkušenosti s komplexním řešením výročních zpráv – od koncepce po grafické zpracování a výrobu odpovídající technickým a grafickým požadavkům charakteristickým pro tento druh reprezentativní tiskoviny. Jedná se zejména o její strukturu, přehlednost, čitelnost, respektování jednotných zásad corporate identity firmy a vysokou kvalitu tisku a dokončujícího zpracování. Důležitý je výběr papírů (například vhodně odlišujících finanční část).

Grafický návrh zahrnuje kvalitní typografické řešení textu kombinované s ilustračními fotografiemi či ilustracemi souvisejícími s hlavním mottem (ideou) VZ. Při přípravě fotografií spolupracujeme řadu let s několika kvalitními fotografy. Výroční zprávu jsme zpracovali např. pojišťovně Kooperativa, firmám Veba Broumov, Kovohutě Břidličná, Pramet Šumperk nebo Metalimex.
ýroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s. od našeho studia se například pravidelně umisťovala v první desítce v soutěži „100 nejlepších VZ roku“ pořádané Sdružením CZECH TOP 100, které se pravidelně zúčastňilo několik stovek výročních zpráv. VZ Kooperativa pojišťovna, a.s. za rok 2001 získala ocenění Zlatá pecka 2002.

   
Firemní profily
Podobná práce jako je tvorba výročních zpráv se týká i dalších reprezentativních publikací firem. Firemní profily vznikají často jako materiál rekapitulující vývoj podniku u příležitosti nějakého výročí. Kvalitní grafické zpracování, včetně volby fotografií a dalších vizuálů, vychází ze zásad jednotného vizuálního stylu firem a podporuje tím budování výrazné image. Uvedené materiály vznikly kompletně v našem studiu a byly vytištěny v naší tiskárně Gaudeo. Jejich náklad se pohybuje od stovek kusů po několik tisíc výtisků. I tyto tiskoviny se vyznačují vysokou kvalitou a náročností polygrafického zpracování.

   
Plakáty
Plakáty patří mezi oblíbené a klasické grafické zakázky. Přestože jejich význam dnes poněkud upadá, jsou v mnoha oblastech stále nezastupitelné. To se týká například filmových a divadelních plakátů (návrhy pro Divadlo bratří Formanů) nebo podnikových osvětových plakátů (plakáty bezpečnosti práce pro Českou rafinérskou). Velice úspěšný byl náš plakát pro TV Nova pro pořad Áčko. Tento plakát byl zajímavý složitým focením (spolupráce s fotografem Vlastimilem Kulou) a následnou náročnou počítačovou montáží jednotlivých postav.

   
Kalendáře
Kalendáře mají mnoho různých podob, od kapesních kartiček přes stolní kalendáře po velkoformátové plakáty (závěsné na zeď). Zde se projevuje důraz na kvalitní vizuály (fotografie či ilustrace), kvalitní polygrafické zpracování i dokončující výrobu (parciální UV lak, kroužková vazba atd.). Prestižní zakázkou byl velký kalendář pro ředitele Českého Telecomu, kde jsme spolupracovali s fotografem Pavlem Brunclíkem. Vyráběli jsme stolní kalendáře pro Českou rafinérskou, kapesní kalendáříky pro Kooperativu aj.

   
Packaging čili obalový design
Jednou ze zajímavých grafických oblastí je tvorba obalů. Zde se uplatní jak grafické a polygrafické zkušenosti (využití přímých a metalických barev, flexotisku,v sítotisku, ražby, tvorba výsekových raznic, zpracování EAN kódů atd.), tak schopnosti navrhnout zajímavé a netradiční řešení (např. šestihran pro plakáty Kooperativy řešený ve spolupráci se studiem Činčera nebo papírový roletkový obal na hodinky Europapier ve spolupráci se studiem Tomi).

V sítích supermarketů se můžete setkat s našimi obaly na potravinářské výrobky (bonboniéry a čokoládové tyčinky pro čokoládovny Dejsi a VD Čoko Klasik), prestižní zakázkou bylo řešení loga a obalů na léky pro farmaceutickou společnost Knoll (naše návrhy preparátů Gastrix nebo Ganaton se používají po celé Evropě), navrhovali jsme obaly na kávu (Douwe Egberts), džusy (Hello pro Linea Nivnice), kosmetickou řadu (Ústav lékařské kosmetiky), obaly na psí granule Brit a další.

Samostatnou oblastí na pomezí obalového designu je zpracování obalů hudebních CD, MC a datových CD. V našem studiu vznikly obaly pro Lucii Vondráčkovou (CD Rok 2060), heavymetalovou kapelu Asmodeus (Příjezd krále), vážnou hudbu (Koncert tříkrálový nebo Vodní hudba pro Český Krumlov). Zatím nejprestižnější zakázka byla pro Karla Gotta a jeho desku „Pokaždé“.

   
Web design
Jako součást grafické práce dnes nabízíme i řešení webového designu, především v rámci komplexního řešení jednotného firemního stylu (viz corporate identity) a jeho aplikací. Zde může jako ukázka sloužit i náš vlastní web, který si právě prohlížíte nebo web našeho časopisu Font (www.font.cz).

V některých případech jsme realizovali celý web design, jinde jsme jen vytvořili návrh, připravili grafické prvky (loga, barevnost, typografii, ilustrace nebo fotografie) a web vznikl jinde (v duchu našeho návrhu vizuálního stylu dané firmy, kodifikovaného v grafickém manuálu).