Tatra

Tatra

Rozsáhlý projekt zahrnuje redesign známé tradiční kruhové značky Tatra (při tzv. faceliftu byl celý nápis nově zkonstruován pro lepší čitelnost), odladění firemní barevnosti a výběr nového korporátního písma. Manuál definuje také logo s plastickým efektem, jednotící layouty postavené na tzv. brandpanelu, jehož barevnost kóduje, dle definovaných doplňových barev, příslušnost produktu k určitému segmentu (Forestry, Defence, Construction…). Graficky jsme upravili a zajistili tisk řady konkrétních aplikací – produktových prospektů, letáků, dopravních prostředků, označení budov, veletržních stánků, elektronických prezentací a samozřejmě akcidenčních tiskovin, jako jsou vizitky, dopisní papíry nebo bloky.

Ukázky

V_1_loga.jpg
V_2_prospekt.jpg
M_tatra_web_1.jpg
M_tatra_web_2.jpg
M_tatra_web_3.jpg
M_tatra_web_4.jpg
M_tatra_web_5.jpg
M_tatra_web_6.jpg
tatra web.jpg